image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Koncepcja Kolei Metropolitalnej została zaprezentowana podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zorganizowała konferencję „Kolej Metropolitalna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – prezentacja koncepcji, kierunki i możliwości rozwoju”, połączoną z debatą na temat kolei regionalnych.

– Metropolia powstała, by realizować dużej projekty. Zaczynamy od Kolei Metropolitalnej – powiedział Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

Uczestnicy debaty byli zgodni, że na tak dużych obszarach jak Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia kolej jest kluczowym elementem systemu transportowego.

– Kolej ma największe możliwości w przewozie dużej liczby pasażerów. Istotna jest integracja kolei z innymi środkami transportu, jak tramwaj czy autobus – tłumaczył dr inż. Ryszard Janecki z Politechniki Śląskiej. Jeden z autorów Koncepcji Kolei Metropolitalnej przed rozpoczęciem debaty zaprezentował jej założenia.

– Rocznie przewozimy 17 milionów pasażerów, a ta liczba cały czas rośnie. Dlatego inwestycje, musimy planować z wieloletnią perspektywą. Wszystkie elementy transportu publicznego muszą być zintegrowane – podkreślał Aleksander Drzewiecki, prezes Kolei Śląskich.

Kolejnym ważnym etapem w realizacji tego projektu, będzie studium wykonalności, które da odpowiedź które koncepcyjne rozwiązania, powinny być realizowane.

– Studium wykonalności to bardzo ważny dokument. Przy budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej mieliśmy nawet 16 wariantów. Zdecydowaliśmy się na ten, który dawał największe szanse na dalszy rozwój. Okazało się, że wybraliśmy słusznie, ponieważ wkrótce będziemy dalej rozwijać ten projekt – zaznaczył Krzysztof Rudziński, prezes InnoBaltica.

– Zamierzamy intensywnie i merytorycznie współpracować z Metropolią przy opracowaniu studium wykonalności. Jestem przekonany, że wypracujemy optymalne rozwiązanie – zapowiedział Tadeusz Sobotnik, dyrektor biura strategii PKP PLK.

Część inwestycji, które będą w przyszłości bardzo ważne dla funkcjonowania Kolei Metropolitalnej, są już zaplanowane.

– Pierwsze inwestycje, związane z budową Kolei Metropolitalnej, już z naszym udziałem, będą niedługo realizowane. Kwotą 26 mln zł dofinansowaliśmy przebudowę infrastruktury w rejonie dworców w centrum Dąbrowie Górniczej i Gołonogu – zaznaczył Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

– Na obszarze Metropolii prowadzimy szereg inwestycji, część z nich nawiązuje wprost do koncepcji Kolei Metropolitalnej. Obecnie kończymy prace związane z dokumentacją przebudowy węzła katowickiego, od Będzina do tras wylotowych z Katowic. Te projekty przewidują już układy czterotorowe, co pozwoli na odseparowanie ruchu regionalnego. Oprócz tego odbudowujemy linię pomiędzy Tarnowskimi Górami i Zawierciem. Rozpoczynamy także modernizację linii od Chorzowa Batorego na północ Metropolii – powiedział Tadeusz Sobotnik, dyrektor biura strategii PKP PLK.

Na kolej stawiają również w innych regionach Polski, m.in. w Szczecinie, gdzie w najbliższych latach ma zostać uruchomiona Szczecińska Kolej Metropolitalna.

– Uznaliśmy, że kolej powinna być kręgosłupem transportu publicznego. Działamy wspólnie z wieloma podmiotami przy budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Spółka PKP PLK remontuje infrastrukturę kolejową, a samorządy budują infrastrukturę wokół stacji i przystanków kolejowych, czyli drogi dojazdowe i parkingi – stwierdził Roman Walaszkowski, dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Podczas konferencji „Kolej Metropolitalna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – prezentacja koncepcji, kierunki i możliwości rozwoju” Grzegorz Kwitek przedstawił również krótką prezentację na temat GZM, jej zadań i funkcjonowania. Natomiast Lucjan Dec, dyrektor Departamentu Komunikacji i Transportu opowiedział o zrealizowanych już projektach transportowych.

TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.