image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

2 października Gmina Psary uzyskała potwierdzenie przyznania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. Zdobyta dotacja sięga 1 949 225 zł.

78 osób, które od 1 do 14 czerwca 2017 roku złożyły odpowiednie wnioski i znajdują się na liście rankingowej, stworzonej według kolejności zgłoszeń, otrzymają dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła w swoich domach.

Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Wszystko dzięki proponowanym rozwiązaniom technologicznym, które niosą ze sobą wiele korzyści, nie tylko z punktu widzenia działań pro-ekologicznych, ale również finansowych. Uczestnik programu może otrzymać wsparcie finansowane wynoszące do 30 000 zł na pompę ciepła, do 17 000 zł na montaż ogniw fotowoltaicznych oraz do 12 750 zł na montaż kolektorów słonecznych. Unijna dotacja może pokryć nawet 85% kosztów związanych z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w prywatnym budynku, przy czym wysokość dofinansowania na każdy rodzaj inwestycji przewidziana jest osobno.

Warto zaznaczyć, że aż dwie trzecie kosztów utrzymania budynku związane są z jego ogrzewaniem. Stosując tanie i komfortowe w eksploatacji źródła ciepła, możliwe jest znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania. Biorąc pod uwagę zmiany cen tradycyjnych paliw, idealnym w tej sytuacji rozwiązaniem jest montaż pompy ciepła.

W przypadku zarówno kolektorów słonecznych jak i paneli fotowoltaicznych, oba rozwiązania służą do pozyskiwania energii słonecznej, przy czym charakteryzują się odmiennymi możliwościami i wymaganiami. Kolektory, powszechnie nazywane solarami, przetwarzają promieniowanie słoneczne na ciepło, panele fotowoltaiczne zaś na energię elektryczną.

„Słoneczna Gmina Psary…” to projekt, którego głównym celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, poprzez wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł oraz poprawa komfortu życia mieszkańców gminy. Pozyskana dotacja pozwoli na instalację odnawialnych źródeł energii w 76 domach jednorodzinnych. Wszystkie uwzględnione w projekcie osoby zostaną w najbliższych tygodniach poproszone o podpisania stosownych umów z Gminą Psary. Jeszcze w tym rok ogłoszony będzie przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w którym przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Koniec prac przewidziany jest na 2021 rok.