image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ulice: Dworcowa i Mickiewicza w Bytomiu mogą być ładniejsze dzięki unijnym pieniądzom na rewitalizację. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwiła ubieganie się o unijne dotacje wspólnotom mieszkaniowym. Były pomysły, napisano projekty, a 21 października prezydent podpisał umowy z przedstawicielami wspólnot.

Przypomnijmy, według założeń poprzedniej wersji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ ” o pieniądze na projekty inwestycyjne z Obszaru Strategicznej Interwencji mogły ubiegać się tylko miejskie instytucje. Tymczasem na początku 2019 roku, w trakcie aktualizacji GPR, prezydent Mariusz Wołosz zaprosił do składania przedsięwzięć rewitalizacyjnych m.in. stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców.

Na zaproszenie prezydenta odpowiedziało kilkadziesiąt wspólnot mieszkaniowych, przede wszystkim ze Śródmieścia. W Gminnym Programie Rewitalizacji znalazły się m.in. dwa nowe projekty, mające przywrócić świetność ul. Dworcowej i ul. Mickiewicza. Będą one obejmowały na przykład remonty części wspólnych budynków, przebudowę nawierzchni ulic, odnowę i zagospodarowanie podwórek, nasadzenia zieleni. Żeby pozyskać dotacje unijne na realizację tych projektów, wspólnoty mieszkaniowe musi reprezentować lider. Jest nim Zakład Budynków Miejskich, który będzie ogłaszał przetargi, pilnował wykonania prac i rozliczał finanse.

Po ogłoszeniu naboru przez urząd marszałkowski (dysponenta środków unijnych) Zakład Budynków Miejskich będzie składał wnioski o dofinansowanie dla tych projektów.

Projekt „Rewitalizacja podobszaru 10, okolice ul. Dworcowej i Rynku” zakłada przebudowanie ulicy w taki sposób, by mieszkańcy chcieli spędzać tam wolny czas. Ma być więcej ławek, zieleni i ciągi piesze po obu stronach ulicy. Będą nią mogły poruszać wyłącznie samochody dostawcze, dojeżdżające do posesji, tylko środkiem jezdni i tylko w określonych godzinach. Kontrola ruchu pojazdów będzie możliwa dzięki nowoczesnemu monitoringowi, rozpoznającemu tablice rejestracyjne uprawnionych do wjazdu pojazdów. Ładniejsze będą też budynki. W ramach projektu wyremontowane zostaną elewacje, części wspólne budynków (klatki schodowe, dachy, stolarka okienna i drzwiowa). Odnowione zostaną również podwórka i zagospodarowane na potrzeby mieszkańców.

Projekt obejmuje również zagospodarowanie przestrzeni wokół ulicy Zaułek – jej przebudowę, budowę oświetlenia, monitoringu wizyjnego, nasadzenia roślin. Ma być ona miejscem sprzyjającym spędzaniu czasu wolnego i przypominać o historycznej wartości Dlatego oświetlenie i elementy małej architektury będą stylizowane na wzór historyczny.  

Prace oszacowano na ponad 17 mln zł. Miałyby one rozpocząć się na początku 2021 roku, a zakończyć pod koniec roku 2022.

Kolejny projekt dotyczy podobszaru 13, obejmującego ul. Mickiewicza. Jego pomysłodawcy chcą, by była to ulica pełna zieleni, gdzie życie sąsiedzkie będzie skoncentrowane na odnowionych podwórkach. Według założeń, ulica Mickiewicza ma być zielona, dlatego wzdłuż jezdni trzeba nasadzić bliny, krzewy i drzewa (tam, gdzie jest to możliwe). Niemniej największy nacisk położony zostanie na aktywizację społeczną. W rejonie ul. Mickiewicza mają zostać odnowione zielone podwórka, a przy SP nr 46 od strony ul. Orląt Lwowskich ma powstać ekologiczny ogród. Będzie tam eko-plac dla dzieci, dużo roślin, ławki i altana. Teren ma być oświetlony i monitorowany. Plan rewitalizacji podobszaru 13 zakłada również budowę systemu retencji wody deszczowej, którą będzie podlewana zieleń w otoczeniu budynków.

Realizacja tego projektu ma kosztować 7,5 mln zł. Rozpoczęcie prac przewidziano na III kwartał 2020 r., a zakończenie – w grudniu 2022 roku.