image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kwestie związane z remontami dróg i chodników,  polityką mieszkaniową czy  sprawami dotyczącymi  dbałości o miejską zieleń – to tematy, które interesowały łagiewniczan biorących udział w spotkaniu z prezydentem Mariuszem Wołoszem.


  Mieszkańcy Łagiewnik zwracali uwagę na potrzebę wyremontowania ulic i chodników. Warto wspomnieć, że w planach remontowych na lata 2020- 2023 Miejski Zarząd Dróg i Mostów zawarł remonty ulic: Górnośląskiej, Cyryla i Metodego oraz Armii Krajowej. Pytali także o kwestie związane z działaniami na rzecz ograniczenia niskiej emisji i możliwości podpięcia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do 2022 roku w Łagiewnikach ma zostać przebudowanych lub zmodernizowanych 14 węzłów ciepłowniczych.
Mieszkańcy Łagiewnik są także żywo zainteresowani działaniami dotyczącymi miejskiej zieleni, zwłaszcza uwielbianym przez mieszkańców Parkiem Amendy. Obecnie jest tam przeprowadzana modernizacja miejskiego oświetlenia. Trwają też cząstkowe remonty palców zabaw w parku, przy ul. Romanowskiego , Palińskiego i ul. Kolonia Zygmunt.

Jedym z poruszonych tematów był także niszczejący budynek przy ul. Świętochłowickiej 8. Obiekt jest własnością prywatną. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu złożył już wniosek do Wojewody Śląskiego o wykonanie zastępcze rozbiórki budynku.
  Prezydent Mariusz Wołosz przedstawił  mieszkańcom dotychczasowe przedsięwzięcia związane ze zmianami w oczyszczaniu miasta, a także działania, jakie są prowadzone w walce z procederem nielegalnego składowania odpadów.  W Łagiewnikach wygaszono i cofnięto 7 decyzji na składowanie odpadów ( m.in. przy ul. Szyby Rycerskie, Kolonia Zygmunt, Bernardyńskiej i Krzyżowej.