image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dziś (4 listopada br.) rozstrzygnięty został przetarg dotyczący remediacji stawu Kalina w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W przetargu zwyciężyło konsorcjum firm Menard Polska sp. z o.o., REMEA societe par actions simplifiee a associe unique oraz REMEA sp. o.o., które złożyło ofertę na kwotę 60 620 550,00 zł.

Aby doprowadzić do pozytywnego zakończenia procedury przetargowej, potrzeba było wielu starań zmierzających do skutecznego rozwiązania tej ciągnącej się od wielu lat kwestii.

Obok wielomiesięcznego lobbingu w instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie projektu konieczna była zmiana podejścia i odzyskanie zaufania wykonawców. Udało się to m.in. dzięki przeprowadzeniu dialogu technicznego, w ramach którego wypracowana została technologia umożliwiająca przeprowadzenie prac w zakładanym budżecie.