image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Znane są terminy kolejnych spotkań prezydenta Mariusza Wołosza z mieszkańcami Bytomia. W najbliższym czasie o problemach swoich dzielnic będą mogli porozmawiać mieszkańcy: Osiedla Ziętka, Śródmieścia, Stolarzowic, Karbia i Rozbarku.

Zapoczątkowane w październiku cykliczne spotkania władz miasta z mieszkańcami cieszą się ogromnym powodzeniem. Zainteresowani mogą osobiście zadawać pytania albo dzielić się pomysłami na poprawę standardu życia w mieście. Najczęściej poruszanym tematem w trakcie spotkań są remonty ulic i chodników, a także stan czystości w mieście. Mieszkańcy mogą dowiedzieć się też m.in. o zrealizowanych i planowanych inwestycjach w danej dzielnicy.

Mariuszowi Wołoszowi towarzyszą przedstawiciele: Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Bytomskich Mieszkań, a także pracownicy wydziałów: Inżynierii Środowiska, Komunalnego, Inwestycji i Remontów, Zarządzania Kryzysowego.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 12 listopada w Szkole Podstawowej nr 32, ul. Szymały 124, a harmonogram kolejnych przedstawia się następująco:

  • 18 listopada, godz. 16.00 – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Żeromskiego 26;
  • 25 listopada, godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Suchogórska 98;
  • 2 grudnia, godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Racławicka 17;
  • 9 grudnia, godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Chorzowska 28H