image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

O interwencje proszą m.in. działkowcy, kiedy z ogródka sąsiada wydobywa się nieznośny dym. Za palenie liści grozi mandat w wys. 500 zł – ostrzegają strażnicy.

Funkcjonariusze straży miejskiej pukają także do mieszkań i firm. Mają takie uprawnienia, przeszli również odpowiednie szkolenia i mogą pobierać próbki z pieców za pomocą specjalistycznego sprzętu. Mają też prawo do kontroli miejsc, gdzie przechowywany jest węgiel (drewno i inne paliwa). Sprawdzają czy lokatorzy nie składują tam plastikowych butelek, opon, a nawet zbyt mokrego drewna. Dodajmy, zgodnie z prawem, nie można palić drewnem, które ma powyżej 20% wilgotności, bo wydziela się wówczas zbyt dużo dymu. Funkcjonariusze straży miejskiej mogą poprosić również o okazanie atestu węgla, by sprawdzić czy spełnia on określone parametry.

Okazuje się, że prośby o kontrole nie są bezzasadne. 10 osób zostało ukaranych za spalanie odpadów, 7 – za spalanie laminowanych lub oklejanych mebli. Jedna osoba paliła ubrania, a jedna – zbyt mokre drewno. W dwóch przypadkach właściciele mieszkań zakwestionowali wniosek strażników o ukaranie mandatem. Kwestie sporne rozstrzygnął sąd, a lokatorzy, oprócz tego, że zapłacili grzywnę, zostali obciążeni również kosztami analizy próbek popiołu z paleniska.

Zgodnie z prawem strażnikom miejskim, chcącym skontrolować piece i kotły, nie można odmówić wpuszczenia na teren nieruchomości. Taka odmowa jest przestępstwem, a kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności dla osoby, która utrudnia wykonywanie czynności służbowych osobie uprawionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska.

Przy dokonywaniu kontroli posesji, strażnik jest zobowiązany:

  • nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminny,
  • przedstawić się imieniem i nazwiskiem,
  • na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację,
  • podać powód kontroli.

Strażnicy mogą przeprowadzić kontrole w domach prywatnych w godzinach 6-22 (w firmach – przez całą dobę). Nie potrzebują żadnego upoważnienia ani nakazu.

Prowadzący kontrole patrol może:

  • wejść do kotłowni i sprawdzić, czy nie ma w niej śmieci przygotowanych do spalenia,
  • zajrzeć do pieca i zweryfikować, czy nie palą się w nim śmieci,
  • pobrać próbkę popiołu,
  • pobrać próbkę sadzy z pieca lub komina