image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W piątek (8 listopada) otwarto otwarty w przetargu na inwentaryzację danych w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wpłynęło sześć ofert. To kolejny krok w kierunku rozwoju metropolitalnej platformy danych otwartych.

Samorządy na całym świecie zbierają ogromne ilości danych, które mogą dotyczyć np. transportu, ruchu drogowego, edukacji, kultury, turystyki, a także sieci energetycznej, wodociągowej czy kanalizacyjnej. Coraz częściej tego typu informacje są udostępniane publicznie.

Dane te mogą stanowić prawdziwą skarbnicę wiedzy dla mieszkańców, studentów, przedsiębiorców czy inwestorów. Aby tak się stało, muszą zostać one zebrane, odpowiednio przetworzone i udostępnione.

Do GZM wpłynęło sześć ofert w przetargu na wykonanie usługi inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji gmin wchodzących w skład Metropolii oraz ich publicznego udostępnienia. Wykonawca zostanie wybrany do końca grudnia i będzie miał dziewięć miesięcy na wykonanie tego zadania. Otwarte dane docelowo zostaną udostępnione na metropolitalnym portalu internetowym.