image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Konferencja “Nieproszeni goście w rodzinie – uzależnienia i przemoc” organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie okazją do poruszenia tematyki związanej z poważnymi problemami społecznymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich we współpracy z Zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizują 11 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 73 konferencję pod nazwą “Nieproszeni goście w rodzinie – uzależnienia i przemoc”.  Jej głównym tematem będzie przemoc w rodzinie. Na scenie wystąpią prelegenci, którzy wygłoszą przemówienia dotyczące między innymi problemu współuzależnienia oraz funkcjonowania klubów abstynenckich. Ponadto rozstrzygnięty zostanie konkurs plastyczny, w którym udział wzięli uczniowie piekarskich szkół.

O oprawę artystyczną zadbają uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej PSONI oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich. Początek konferencji organizowanej pod honorowym patronatem Prezydent Piekar Śląskich Sławy Umińskiej-Duraj o godzinie 9:30. Wydarzeniem towarzyszącym jest “Piekarski przegląd filmów o tematyce uzależnień i przemocy”.

plakat promujący konferencję dotyczącą problemów społecznych