image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W dniu 21 listopada 2019r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu odbyło się uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni, na którą środki finansowe Gmina Zbrosławice pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Radość była tym większa ponieważ nowo utworzona pracownia pod nazwą „Naukowa Ekoprzygoda” uzyskała 100-procentowe dofinansowanie, w wysokości 37.465,00 zł. W pierwszym etapie konkursu, do którego placówka aplikowała samodzielnie, udało się jej zdobyć tytuł laureata, a tym samym otrzymać nagrodę pieniężną w kwocie 7.493,00 zł, zabezpieczającą wkład własny zadania. Uwieńczeniem sukcesu było złożenie wniosku przez organ prowadzący w drugim etapie konkursu, dzięki czemu uzyskano dofinansowanie  w wysokości 29.972,00 zł.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu podczas realizacji projektu w szkole w Kamieńcu powstała piękna, na miarę XXI w. sala lekcyjna wyposażona min.:w nowoczesne i funkcjonalne meble, tablicę interaktywną wraz z projektorem oraz szereg atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.
Ekopracownia  ma służyć wszystkim uczniom oraz rozwijać ich świadomość ekologiczną, nie tylko poprzez zastosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu, ale również poprzez działania  o charakterze ekologicznym, do których jest zobowiązana szkoła w ramach realizacji projektu.

Wójt Gminy Zbrosławice składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w prace przy powstawaniu „Naukowej ekoprzygody”.

Zielona pracownia w Zbrosławicach