image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Realizowane przez nie zadania poprawiają jakość życia mieszkańców, mobilizując oraz angażując tarnogórzan do aktywnego spędzania czasu i udziału w życiu publicznym. 15 grudnia w Pałacu w Rybnej odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych w terenu naszego miasta. Życzenia społecznikom złożyli: burmistrz Arkadiusz Czech, przewodnicząc Rady Miejskiej Adrian Wolnik oraz Michał Sporoń przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W Tarnowskich Górach jest zarejestrowanych około 100 organizacji pozarządowych. W bieżącym roku gmina zleciła im około 160 zadań za łączną kwotę aż 3,6 mln zł. Gmina współpracowała z NGOsami w wielu obszarach związanych z rozwojem oraz wsparciem działań na rzecz różnych grup społecznych. Priorytetowym zadaniem dla gminy w 2019 roku było zadanie z zakresu, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Odnowienie obchodów tradycji górniczych w Tarnowskich Górach”. 

– Zagwarantowaliśmy na rok przyszły 3 mln zł dla organizacji pozarządowych, a kwota ta w ciągu roku zapewne tradycyjnie ulegnie zwiększeniu – mówił burmistrz Arkadiusz Czech. – Budżet na rok 2020 jest rozwojowy ale trudny. Na organizacjach pozarządowych podobnie jak na edukacji, kulturze i ekologii nie chcemy oszczędzać – dodał. 

Zwieńczeniem spotkania był koncert AHHA Piano Duo (Agata Hołdyk i Aleksandra Hałat).