image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Adam Proba, radny Młodzieżowej Rady Miejskiej złożył ślubowanie i dołączyli do grona kolegów, którzy debatują nad przyszłością miasta.

II posiedzenie młodzieżowych rajców zdominowały kwestie organizacyjne oraz nauka, jak prowadzi się obrady zgodnie z regulaminem. Młodzi rajcowie mają głowy pełne pomysłów, dlatego zdecydowano o powołaniu poszczególnych komisji, które będą zajmować się konkretnymi problemami, żeby na kolejnych sesjach omawiać tematy sprawdzone pod kątem merytorycznym przy współpracy z poszczególnymi wydziałami pracowników Urzędu Miejskiego.

Sporą część dzisiejszej dyskusji zajęła m.in. kwestia darmowego transportu publicznego (lub dopłat) dla uczniów z niezamożnych rodzin. Choć pomysł z darmowym transportem wydaje się niewykonalny, postanowiono sprawdzić, jakie są możliwości dopłat do biletów komunikacji miejskiej.

Podejmowane przez młodych ludzi uchwały mają charakter opiniodawczy, niemniej bycie młodzieżowym radnym jest okazją, by nabrać doświadczeń przed ewentualnym startem w wyborach samorządowych. Młodzieżowa Rada Miejska, decyzją Rady Miejskiej w Bytomiu, została powołana we wrześniu br.  Bezpośrednim impulsem, do tego być dać głos młodym bytomianom, była chęć zaangażowania ich w sprawy miejskie. Młodzi radni nie tylko mogą działać na rzecz rozwijania siebie, ale także na rzecz rozwiązywania problemów gminy.