image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Najważniejszym punktem sesji Rady Miejskiej było głosowanie nad projektem budżetu na 2020 rok. Decyzją radnych uchwała została przyjęta. „Za” głosowało 19 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sosnowca na lata 2020-2040.

Podczas dzisiejszych obrad prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński przedstawił plan inwestycyjny, który będzie realizowany w 2020 roku. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie wszystkie inwestycje, które rozpoczną się w przyszłym roku zostaną w 2020 roku zakończone.

Stary Sosnowiec i Milowice

Rewitalizacja Parku Tysiąclecia w Milowicach

Przebudowa hali sportowej przy ul. Baczyńskiego

Budowa i rozbudowa ul. Szosowej

Przebudowa Egzotarium

Przebudowa Parku Fusińskiego, powstanie Park Bioróżnorodności

Tor rowerowy pump track na Stawikach

Przejście podziemne pod rondem im. Uznańskiego

Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego (projekt wymiany bieżni)

Pogoń

Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej

Termomodernizacja budynku VI LO

Adaptacja budynku przy Suchej na żłobek – 4,1 mln

Torowisko na Będzińskiej

Budowa windy w Pałacu Schoena

Basen Sielecki – dokumentacja związana z przebudową obiektu

Modernizacja pływalni i siłowni przy Żeromskiego

Przejście podziemne przy Parku Sieleckim

Środula/Kukułek/Dańdówka

Zagłębiowski Park Sportowy – 174 mln

Rozbudowa ul. Kukułek

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. 11 Listopada

Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż 1 Maja, Andersa i Wojska Polskiego

Niwka, Modrzejów, Jęzor, Bór

Zakończenie budowy blisko 100 mieszkań przy ul. Traugutta

Przebudowa oczyszczalni Radocha II (uzależnione od dofinansowania zewnętrznego)

Budowa kanalizacji w ciągu ulicy Bronowej i Węglowej

Przebudowa sanitariatów w SP21

Modernizacja hali sportowej przy kompleksie Orląt Lwowskiej

Zagórze

Budowa drogi rowerowej wraz z remontem chodników wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich i 11 Listopada

Przebudowa DK94

Modernizacja przejścia podziemnego pod Braci Mieroszewskich wraz z poprawką zagospodarowania terenu przy przystanku Zagórze

Reorganizacja Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Małe Zagórze i Malewicza

Budowa linii tramwajowej w Zagórzu

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Blachnickiego

Miejsca parkingowe/postojowe na ul. Koszalińskiej

Budowa osiedla wraz z garażami przy ul. Gwiezdnej

Klimontów

Zagospodarowanie placu przed biblioteką w Klimontowie

Rozbudowa skrzyżowania Hubala Dobrzańskiego z Zapolskiej wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II

Porąbka, Kazimierz, Juliusz, Ostrowy, Maczki

Inwestycje związane z gospodarką odpadami oraz składowiskiem odpadów w Juliuszu

Remont ul Czołgistów –

Termomodernizacja SP36

Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej i Upadowej

Budowa infrastruktury sportowej SP35 – 500 tys. oraz termomodernizacja SP35

Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego

Zielona Płuca osiedla. Strefa rekreacji – Aleja Róż (osiedle Wagowa)

Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją pieca węglowego w PM33

Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz: Muszla koncertowa plus MDK Kazimierz

Park linowy wraz ze ścianką i trampolinami. Stefa aktywnego seniora. Tężnia solankowa, Park im. Jacka Kuronia

Oczyszczanie zbiornika wodnego w Parku im. Jacka Kuronia

Wykonanie chodnika ul. Feliks

Termomodernizacja PM31 ul. Gałczyńskiego

Gospodarka wodno-ściekowa etap IV ul. Stare Maczki

Sielec, Centrum

Termomodernizacja SP6 przy ul. Wawel

Adaptacja budynku przy Legionów 9 na potrzeby przeniesienia PM30

Budowa kompleksu 24 garaży w okolicy ul Sedlaka

Rozbudowa i przebudowa CKZIU przy ul. Kilińskiego 31

Przebudowa Placu przed dworcem PKP Sosnowiec Główny

Przebudowa torowiska na Małachowskiego (Tramwaje Śląskie)

Dobudowa fragmentu ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodników na Małachowskiego wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych

Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej

Remont przejścia podziemnego w rejonie Placu Ćwierka

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż Kościelnej od Sienkiewicza do Jagiellońskiej

Budowa placu zabaw PM19

Przebudowa sanitariatów w PM19

Bulwar Czarnej Przemszy (rejon obecnego sądu)

Przebudowa kuchni PM50

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ostrogórska

Plac zabaw przy PM55 ul. Akacjowej

Ogólnomiejskie

Montaż oświetlenia etap II

Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych

Monitoring miasta – etap IV –

Zakup 14 autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami

Sosnowiecki Rower Miejski – 12 stacji i 140 rowerów

Szczegóły inwestycji w zakładce Budujemy dla Was