image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Senat Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – po dokonanych zmianach personalnych oraz rozpoczęciu zmian programowych na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu – podjął uchwałę o wznowieniu rekrutacji na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Nabór na kierunek: aktorstwo, specjalność: aktor teatru tańca ruszy na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu już 4 maja br.


Nie potrafimy sobie wyobrazić Bytomia bez tańca, który stanowi ważny element bytomskiej tożsamości. Odbyliśmy szereg spotkań z władzami Akademii Sztuk Teatralnych, przekonując, że Bytom to doskonałe miejsce do kształcenia przyszłych aktorów-tancerzy. Bardzo się cieszymy, że nasze argumenty okazały się przekonujące, a Senat AST podjął decyzję o wznowieniu rekrutacji w Bytomiu – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Od ponad dekady w Bytomiu kształcą się kolejne pokolenia aktorów-tancerzy, którzy zdobywają uznanie teatralnego świata. W ubiegłym roku decyzją Senatu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie podjęto uchwałę o zawieszeniu rekrutacji w Bytomiu na rok akademicki 2019/2020 oraz przeniesieniu kształcenia do Krakowa. Jak wyjaśniała wówczas rektor AST prof. dr hab. Dorota Segda, decyzje te były wynikiem wieloletniej obserwacji problemów organizacyjnych, finansowych i merytorycznych związanych z posiadaniem przez małą uczelnię wydziału zamiejscowego.
Zrobiliśmy wszystko, aby wydział wznowił nabór, pozostając w Bytomiu – mieście, które jako jedyne w kraju kształci tancerzy na każdym szczeblu edukacji – począwszy od szkoły podstawowej, przez średnią, po magistrów: aktorów teatru tańca – mówi wiceprezydent Adam Fras.

Po szeregu rozmów między władzami miasta a władzami uczelni na temat przyszłości wydziału, wsparciu organizacyjnym uczelni przez miasto, dokonaniu zmian personalnych i programowych, zapadła decyzja o wznowieniu rekrutacji w Bytomiu. Decyzją Władz AST w roku akademickim 2019/2020 nastąpiły zmiany kadrowe.

Dziekanem została dr. hab. Monika Jakowczuk (dr. hab. w dziedzinie sztuk teatralnych, aktorka, wykładowca akademicki, specjalista w dziedzinie logopedii i emisji głosu), a Prodziekanem – dr Anna Piotrowska (choreograf, pedagog tańca, w latach 2010-2014 związana z Wydziałem Teatru Tańca, od ubiegłego roku – dyrektor Teatru Rozbark). Współpraca Wydziału Teatru Tańca AST z Teatrem Rozbark została zacieśniona.
Studia na bytomskim wydziale AST, to nie tylko aktorstwo, taniec czy teoria sztuki, ale też filozofia, improwizacja, reżyseria i polska tradycja ludowa. Absolwenci Wydziału regularnie grają w najważniejszych teatrach.  Jesteśmy przekonani, że nie na lepszego miejsca niż Bytom do tego, by uczyć się tańca i czerpać satysfakcję z rozwoju swej aktorskiej profesji – mówi Adam Fras.

Szczegółowe zasady rekrutacji na jednolite studia magisterskie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu w roku 2020/2021, kierunek aktorstwo, specjalność aktor teatru tańca zostały określone uchwałą Senatu AST: www.ast.bytom.pl/zasady-rekrutacji.

Wydział Teatru Tańca w Bytomiu jest najmłodszym wydziałem Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Początkowo – od roku akademickiego 2007/2008 – studia o specjalności „aktor teatru tańca” powołane zostały w ramach Wydziału Aktorskiego i prowadzone były w Krakowie. Po roku przekształciły się w odrębną jednostkę organizacyjną – Wydział Teatru Tańca, z siedzibą w Bytomi