image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu spółka Smart Factor wykonała cyfrowy skan wybranego pasa drogowego w Bytomiu. Informacje uzyskane dzięki temu systemowi wykorzystywane będą do inwentaryzacji oraz lepszego zarządzania infrastrukturą drogową.

W piątek /24 stycznia/ samochód firmy Smart Factor wyposażony w specjalistyczny sprzęt do pomiarów wykonał skanowanie pasa drogowego trzech wybranych w Bytomiu ulic: Siemianowickiej, Wyszyńskiego oraz 9-Maja. Uzyskane w ten sposób dane ułatwią Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów w Bytomiu skompletowanie wszystkich informacji dotyczących infrastruktury, jaka znajduje się w obrębie pasa drogowego, w tym między innymi: nośników reklamowych, mobilnych reklam, zajęć pasa drogowego oraz innych obiektów.

Warto również dodać, że pozyskane dane nasza jednostka będzie mogła wykorzystywać nie tylko dla lepszego zarządzania pasem drogowym, znajdującą się w jego obrębie infrastrukturą, w tym reklamami, ale również uszczelnieniem systemu opłat związanym z jego zajęciem. Przypomnijmy, że zajęcie pasa drogowego podlega każdorazowo opłacie w przypadku prowadzenia robót drogowych, ustawienia tablic reklamowych oraz handlu w pasie drogowym.