image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dzisiaj, 30 stycznia, w Ośrodku Kultury „Andaluzja” odbyła się XVIII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Pierwszą i dla historii miasta najważniejszą z podjętych dzisiaj uchwał była ta „w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem obchodów 80-lecia nadania praw miejskich Piekarom Śląskim”.

Dwóch znawców i miłośników historii naszego miasta, Michał Muszalik i Leszek Bensz, przypomniało i nagłośniło fakt, że Piekarom Śląskim prawa miejskie zostały nadane już w 1939 roku ustawą Sejmu Śląskiego z 10 lipca 1939 r. Michał Muszalik i Leszek Bensz złożyli odpowiednią petycję i to w jej efekcie piekarscy radni podjęli dzisiejszą uchwałę.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „Ustawa Sejmu Śląskiego z 10 lipca 1939 roku o nadaniu ustroju miejskiego gminom wiejskim: Nowy Bytom, Ruda, Szopienice i Świętochłowice powiatu katowickiego oraz gminie Piekary Śląskie powiatu tarnogórskiego została opublikowana 18 lipca 1939 roku (…). W art. 1 Ustawy zapisano: ‘Gminom wiejskim Nowy Bytom, Ruda, Szopienice i Świętochłowice powiatu katowickiego oraz gminie Piekary Śląskie powiatu tarnogórskiego nadaje się ustrój miejski z dniem 1 stycznia 1940 r.’ W Statucie Miasta Piekary Śląskie w paragrafie 7. dzień 10 lipca ustanowiono Świętem Miasta dla upamiętnienia przyjętej przez Sejm Śląski ustawy.
W związku z wybuchem wojny i okupacją hitlerowską Wojewoda Śląski nie mógł wykonać art. 2 Ustawy i ‘do dnia 1 stycznia 1940r.’ powołać organów ustrojowych przewidzianych w przepisach o ustroju miast. Po zakończeniu wojny ‘nowa władza’ nie kwestionowała Ustawy z 10 lipca 1939 r. Zarządzenie Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego w sprawie powołania organów ustrojowych miejskich ukazało się 13 lutego 1947 r.
Dokładne analizy prawne i historyczne nakazują, zgodnie z art. 1 Ustawy Sejmu Śląskiego, uznać dzień 1 stycznia 1940 r. jako dzień nadania Piekarom Śląskim ustroju miejskiego.
Ustanowienie przez Radę Miasta roku 2020 rokiem obchodów 80-lecia nadania praw miejskich Piekarom Śląskim to doniosła chwila przywrócenia prawdy historycznej.”

Uchwała została przyjęta przez aklamację, a Michał Muszalik i Leszek Bensz na dzisiejszej sesji odebrali gratulacje od Sławy Umińskiej-Duraj, prezydent Piekar Śląskich, Tomasza Wesołowskiego, przewodniczącego piekarskiej Rady Miasta, urzędników i radnych.
Myślę, że takie wydarzenia są dla Piekar ważne. Ważny i wart przypomnienia jest fakt, jak ważnym dla narodowej myśli polskiej były Piekary Śląskie – mówi Michał Muszalik.

Podczas czwartkowej sesji przyjęto także m.in. uchwały: w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, w sprawie przystąpienia do programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” czy ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim.
Te i pozostałe projekty uchwał, które były dzisiaj rozpatrywane, znajdują się tutaj. Transmisja z przebiegu dzisiejszego posiedzenia Rady Miasta Piekary Śląskie opublikowana zostanie pod tym adresem.