image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Po 15 latach starań Urzędu Miasta Piekary Śląskie ruszyła budowa nowoczesnej przepompowni wód opadowych oraz infrastruktury towarzyszącej służącej skutecznemu odwadnianiu bezodpływowej niecki powstałej w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie ulic Granicznej, Parkowej i Waryńskiego – tzw. „Niecki Montometu” w Piekarach Śląskich.

Przedsięwzięcie o wartości 14 mln złotych finansowane w całości przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. obejmuje między innymi budowę nowych i przebudowę istniejących rowów odwadniających i rurociągów, budowę ziemnego zbiornika retencyjnego, zautomatyzowanej stacji pomp oraz rekultywację znajdujących się na obszarze niecki terenów zdegradowanych i zalewisk.

Wyrażam wielkie zadowolenie, że ruszają prace, bo jest to bardzo oczekiwana inwestycja – mówi Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich. – To efekt bardzo dobrej współpracy z SRK i przykład bardzo dobrego współdziałania między spółką a gminą górniczą, którą ciągle jesteśmy. Trzeba zaznaczyć, że to kolejny sukces w naszych wzajemnych relacjach. Kolejny po przejęciu od spółki terenów przy oczyszczalni „Północ”.

Inwestycja, której zakończenie planowane jest na rok 2022, zapewni odprowadzanie wód opadowych z terenu o powierzchni liczącej ponad 95 hektarów dla podmiotów gospodarczych działających na obszarze „Niecki Montometu” oraz sukcesywne zagospodarowanie zrekultywowanych terenów z przeznaczeniem na zorganizowane tereny zielone (parki, przestrzenie rekreacyjne) i obszary inwestycyjne.

Zresztą już teraz widać, że świetne efekty rekultywacji terenów poprzemysłowych. Na przykład: tam, gdzie dawniej był osadnik kopalniany na przedłużeniu ulicy Szmaragdowej, są teraz tereny zielone, dostępne dla mieszkańców i służące celom rekreacyjnym. Nie tak dawno były one wykorzystywane nawet jako poligon przez żołnierzy 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu oraz 13 Śląską Brygadę Obrony Terytorialnej.