image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W marcu w Dąbrowie Górniczej rozpocznie się nabór do przedszkoli. O ważnych terminach muszą też pamiętać rodzice chcący zapisać dziecko do szkoły poza obwodem zamieszkania, albo przenieść je do szkoły z klasami sportowymi lub dwujęzycznymi.

Nabór do przedszkoli rozpocznie się 4 marca. Podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzony będzie elektronicznie przez stronę naborp-kandydat.vulcan.net.pl/dabrowagornicza 

Zasady naboru do przedszkoli

Znane są również szczegółowe zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla uczniów spoza obwodu danej placówki, a także do klas wyższych szkół, w których funkcjonują oddziały sportowe lub dwujęzyczne.

Zasady naboru do klas I poza obwodem, a także klas wyższych w szkołach z oddziałami sportowymi lub dwujęzycznymi

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dzieci zamieszkałe w jej obwodzie przyjmuje się z urzędu. Odbywa się to na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców. Kwestie związane z naborem uregulowane są w ustawie Prawo oświatowe. W mieście nie ma placówek, w których oddziały sportowe albo dwujęzyczne funkcjonują od I klasy, dlatego nabór do nich prowadzony jest na późniejszym etapie edukacji.