image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wymiana wiedzy i upowszechnienie doświadczeń – to główne cele realizowanego przez Metropolię projektu Budowa Platformy Dobrych Praktyk. Za nami spotkanie poświęcone tematowi ochrony środowiska, na które zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich gmin członkowskich Metropolii. Uczestnicy rozmawiali o sprawdzonych w tym zakresie rozwiązaniach, które funkcjonują na obszarze GZM.

– Naszą rolą jako Metropolii jest integrowanie gmin oraz budowanie sieci współpracy – mówiła podczas rozpoczęcia spotkania wiceprzewodnicząca zarządu GZM, Danuta Kamińska. – Nasze gminy mają bardzo dużo do zaoferowania, dysponują ogromnym potencjałem i często nie trzeba wyważać otwartych drzwi, a wystarczy skorzystać z doświadczeń innych samorządów. Zależy nam na tym, aby przedstawiciele urzędów współpracowali, podpytywali o stosowane rozwiązania i z nich korzystali – dodała.

Przedstawiciele Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śląskich oraz Katowic prezentowali swoje doświadczenia związane z gospodarką odpadami, włączaniem mieszkańców w działania na rzecz ochrony środowiska i budowania świadomości ekologicznej oraz poprawy jakości powietrza.

Zaprezentowane zostały następujące projekty:

  • Od segregacji nie ma wakacji. Odwiedzić PSZOK – to dobry krok. Rozwiązania gminy mogące stanowić dobre praktyki z zakresu gospodarki odpadami – Dąbrowa Górnicza.
  • EKO-ALARM – formularz internetowych interwencji środowiskowych mieszkańców – Siemianowice Śląskie.
  • Miejskie Centrum Energii, AWAIR oraz Pikniki Ekologiczne – Katowice.

Uczestnicy spotkania na bieżąco mogli zadawać prelegentom pytania i dopytywać o szczegóły prezentowanych dobrych praktyk.

Głównym założeniem projektu Budowa Platformy Dobrych Praktyk jest upowszechnienie sprawdzonych projektów i rozwiązań stosowanych na terenie GZM oraz budowanie współpracy pomiędzy gminami. Spotkania dla gmin w grupach tematycznych to jeden z elementów projektu, podczas którego istnieje możliwość bezpośredniego zapoznania się z inicjatywą i porozmawiania z osobami, które są odpowiedzialne za jej wdrażanie.

– Projekt narodził się podczas prac nad Programem Działań Strategicznych. Zauważyliśmy wtedy, że na terenie Metropolii funkcjonuje mnóstwo ciekawych i interesujących rozwiązań, które mogą zostać wdrożone w innych gminach – podkreśla Andrzej Kolat, dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej, odpowiedzialnego za realizację projektu. – Zależy nam na zbudowaniu z jednej strony “bazy wiedzy”, a z drugiej na stworzeniu “sieci kontaktów”, tak żeby współpraca pomiędzy urzędami była czymś naturalnym. Staramy się, aby podczas spotkań prezentowane były przedsięwzięcia, które będą atrakcyjne zarówno dla małych jak i dla dużych gmin, a także inicjatywy, które można zrealizować niskim kosztem oraz takie, które wymagają nieco większych nakładów finansowych – dodaje.

Na początku realizacji projektu zebrano ponad 90 propozycji dobrych praktyk, które podzielono na 10 grup tematycznych. – Odbyliśmy także serię spotkań roboczych z przedstawicielami gmin, w celu zebrania jak największej ilości informacji o zgłoszonych propozycjach – tłumaczy dyrektor Kolat.

Kolejnym elementem będzie stworzenie platformy internetowej, na której znajdą się zebrane przez Metropolię dobre praktyki wraz z niezbędnymi informacjami o projektach, a także kontakt do osób, które posiadają w danym temacie doświadczenie.

Następne spotkanie odbędzie się jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.