image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Magistrat w Pyskowicach informuje, że zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w parku na placu Józefa Piłsudskiego, w okresie do 24 lutego br., zostanie uruchomiony system płoszenia ptaków.

Decyzję wydano po licznych skargach, jakie mieszkańcy kierowali do burmistrza miasta. Płoszenie ptaków będzie odbywać się w godzinach: 8.00-10.00, 13.00-15.00 oraz 17.00-19.00, przy użyciu dźwiękowych odstraszaczy ptactwa emitujących odgłosy wydawane przez ptaki drapieżne.

– Populacja gołębia miejskiego na wskazanym terenie zielonym bytuje w dużej ilości, gniazdując również na okolicznych budynkach – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta w Pyskowicach. – Żerując na przedmiotowych terenach ptaki roznoszą odpady i zanieczyszczają teren odchodami. Ptaki żerując na dachach budynków pozostawiają odchody powodujące korozję i uszkodzenia elementów dachów. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie ilości żerującego ptactwa co w znaczący sposób wpłynie na poprawę warunków sanitarnych i estetycznych oraz wpłynie na uniknięcie zagrożenia epidemiologicznego.