image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś odebrał z rąk Sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda oraz Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka promesę otrzymania dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020.

Gmina Siewierz otrzyma wsparcie w kwocie 649.283,00 zł ze środków Funduszu Pracy na budowę i zakup pierwszego wyposażenia budynku żłobka przy ulicy Sikorskiego w Siewierzu. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.

Całkowita wartość zadania to 811.604,00 zł. Placówka będzie się mieścić w jednym budynku wraz z przedszkolem integracyjnym zlokalizowanym przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Siewierzu. Żłobek przygotowany zostanie dla 20 dzieci w wieku do 3 roku życia. Powierzchnia użytkowa żłobka wynosić będzie ok. 165,5 m2.

W ostatnim czasie w zakresie realizacji inwestycji wykonano duże postępy. Dzięki sprzyjającej pogodzie, w styczniu i lutym generalny wykonawca zakończył budowę ław i ścian fundamentowych oraz wykonał większość ścian konstrukcyjnych części naziemnej obiektu. W chwili obecnej obiekt jest przygotowywany do ułożenia płyt stropodachowych żelbetowych oraz wykonania konstrukcji dachowej drewnianej. Trwają również prace przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej i podkładu betonowego pod posadzki. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia jest konsorcjum firm w składzie: STB sp. z o.o. z Częstochowy i KROMAR Import Export Sp. z o.o. ze Starokrzepic. Dokumentację projektową opracowała firma: „Grzybud” Paweł Grzybek.