image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Studia dualne to nowoczesny model kształcenia łączący tradycyjne zajęcia akademickie z pracą zawodową, dzięki czemu ich absolwenci lepiej radzą sobie na rynku pracy. Politechnika Śląska, pionier kształcenia dualnego w Polsce, cyklicznie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi ośrodkami akademickimi, w ramach kolejnych edycji konferencji Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”. Miasto Gliwice po raz kolejny było partnerem tego wydarzenia.

2 marca przedstawiciele środowisk akademickich, biznesu, władz samorządowych i centralnych dyskutowali na Politechnice Śląskiej o najbardziej optymalnym modelu i formach kształcenia studentów. Swoje spostrzeżenia przedstawiali również młodzi adepci kształcenia dualnego – w bieżącym roku akademickim taki program kształcenia jest prowadzony na pięciu kierunkach PŚ (mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, logistyka, transport kolejowy, mechatronika).

W uroczystej inauguracji IV edycji konferencji EDUAL udział wzięli m.in.: Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic, prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, dr Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Anna Budzanowska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykład specjalny wygłosił Sebastian Kawa, piętnastokrotny mistrz świata w konkurencjach szybowcowych.

– Poprzednie trzy edycje konferencji dotyczyły modeli kształcenia dualnego, dyskutowaliśmy w gronie specjalistów z różnych krajów i różnych uczelni, jak to kształcenie zorganizować. Ta edycja poświęcona jest już wnioskom płynącym z czterech lat prowadzenia programu na Politechnice Śląskiej. Przygotowujemy się do wypuszczenia pierwszych absolwentów studiów dualnych – mówił JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk podczas uroczystej inauguracji konferencji.

Dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przypomniał o współpracy Strefy z uczelnią w zakresie kształcenia dualnego. – Pierwsze studia dualne zorganizowano kilka lat temu na Politechnice Śląskiej wspólnie z KSSE. Dzisiaj to jest standard, mamy m.in. Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich. Od tego roku startujemy również z prestiżowym projektem MBA wspólnie z Politechniką Śląską. Zdajemy sobie sprawę, jak dzisiaj bardzo ważna jest wykwalifikowana kadra.

Miasto również kładzie nacisk na kształcenie zawodowe, wspiera system dualny poprzez klasy patronackie w szkołach średnich, realizuje również wspólnie z Politechniką Śląską projekty edukacyjne, pozwalające uczniom rozwijać zainteresowania, uczestniczyć w pokazach naukowych czy laboratoryjnych. – Zależy nam, by nasi uczniowie i absolwenci byli wyposażeni w wiedzę teoretyczną, ale też byli przygotowani do praktycznego wykonywania zawodu. Nasze działania skupione są na współpracy samorządu, biznesu i nauki, która jest kluczowa dla rozwoju gospodarki i dla samorządu – mówiła podczas konferencji Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL. „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0” została zorganizowana przez Politechnikę Śląską wraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzeniu towarzyszyły Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Dwudziesta druga odsłona wydarzenia przyciągnęła tłumy studentów, absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniów szkół średnich podejmujących decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. (mf)