image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W ostatnią sobotę, po 32 latach na stanowisku burmistrza Brackenheim, Rolf Kieser zakończył swoją misję.

Jedną z głównych idei, które przyświecały byłemu już Burmistrzowi było dążenie do rozwijania wspólnoty europejskiej i kontaktów z międzynarodowymi partnerami. To właśnie Rolf Kieser stał się jednym z głównych inicjatorów zawarcia partnerstwa pomiędzy Brakenheim i Gminą Zbrosławice. Porozumienie podpisano w roku 2001, na trzy lata przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Później Burmistrz Brackenheim był orędownikiem starań o rozszerzenie sieci gmin partnerskich Zbrosławic.

Obecnie w ramach współpracy z Brackenheim, jak i z pozostałymi gminami partnerskimi, podejmowane są różne rodzaje aktywności, na czele ze współpracą szkół, wizytami przedstawicieli lokalnych władz, wspólnymi projektami i wydarzeniami sportowymi oraz „wymianami” mieszkańców.

W trakcie ostatnich 20 lat Rolf Kieser wielokrotnie bywał w Polsce. Jak przystało na wielkiego sympatyka aktywności fizycznej (szczególnie biegania) dwukrotnie wziął udział w Biegu Rolnika, który odbywa się corocznie w trakcie Dramataliów.

Na sesji w dniu 6 lutego Rada Gminy Zbrosławice nadała Rolfowi Kieserowi tytuł honorowy Ambasador Zbrosławic. Akt nadania wraz ze statuetką przekazany został przez Wójta Gminy Zbrosławice Wiesława Olszewskiego w niedzielę 1 marca w Brackenheim, na spotkaniu zorganizowanym przez Partnerschaftskomitee Brackenheim.