image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Do 29 marca w kościołach diecezji gliwickiej zostają zawieszone Msze Święta i nabożeństwa z udziałem wiernych. Dekret w tej sprawie wydał biskup Jan Kopiec. Wszyscy wierni przebywający na terenie diecezji gliwickiej otrzymują dyspensę od udziału w niedzielnej Mszy świętej. W archidiecezji katowickiej i diecezji sosnowieckiej w uroczystościach może jednocześnie brać udział maksymalnie 50 osób. Biskupi jednocześnie podkreślają, że dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Liturgii przysługuje wszystkim, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Diecezja gliwicka obejmuje miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Bytom, Zabrze, Gliwice, Pyskowice, Tarnowskie Góry.

Zgodnie z decyzją biskupa Jana Kopca zostaną odwołane wszystkie planowane Msze święte oraz nabożeństwa (Drogi Krzyżowe, Gorzkie żale). Zawieszone zostają również rekolekcje i misje parafialne, a także wyjazdy formacyjne.

W kościołach, znajdujących się w miastach archidiecezji katowickiej oraz diecezji sosnowieckiej wprowadzono ograniczenia do 50 osób, mogących wziąć udział we Mszy świętej lub nabożeństwie. Ponadto to w archidiecezji katowickiej liczba wiernych będzie ograniczone od osób, które są bezpośrednio związane z intencją sprawowanego nabożeństwa.

Biskupi podkreślają, że z dyspensy mogą skorzystać wszystkie osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

Jednocześnie zachęcają wiernych do uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych, Internetowych.

Podjęte przez biskupów decyzje są efektem wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski oraz zwiększonego ryzyka zarażenia koronawirusem.

Więcej informacji:

Zarządzenie abp. Wiktora Skworca, archidiecezja katowicka

Dekret bp. Jana Kopca, diecezja gliwicka

Dekret bp. Grzegorza Kaszaka, diecezja sosnowiecka