image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu działając prewencyjnie, od poniedziałku 16 marca 2020 roku ograniczył czasowo bezpośrednią obsługę interesantów. Jednocześnie informujemy, że OPS nie przerywa pracy, a jedynie zmienia formę obsługi interesantów. Kontakt z pracownikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie.


Ośrodek na bieżąco realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Osoby wymagające wsparcia w zabezpieczeniu swoich podstawowych potrzeb objęte są zarówno pomocą finansową jak i usługową. Osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mają zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a także na wniosek części podopiecznych, usługi opiekuńcze wykonywane są w ograniczonej ilości, tj. zaspokajane są najpilniejsze potrzeby, m.in. zakupy i obsługa higieniczna.
Jeśli potrzebujesz pomocy w zaspokojeniu swoich podstawowych potrzeb lub znasz inną osobę, która nie jest w stanie poradzić sobie sama w obecnym, trudnym okresie – zadzwoń do nas!

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siewierzu: e-mail: ops@siewierz.pl Sekretariat: 32 649 94 93

Pracownicy socjalni: 32 674 16 83

Świadczenia rodzinne: 32 649 94 94

Świadczenie wychowawcze: 32 649 94 97

Fundusz alimentacyjny: 32 649 94 95

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii: 32 649 94 96

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 32 674 16 83

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje również, że konsultacje ze specjalistą psychoterapii ds. uzależnień odbywać się będą w formie telefonicznej w każdą środę w godzinach 13:00 – 17:00. Osoby chętne do skorzystania z konsultacji proszone są o kontakt telefoniczny we wskazanym terminie pod numerem 692 106 862. Ponadto Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie informuje, że jego psychologowie będą udzielać telefonicznego wsparcia w okresie od 16 do 27 marca.

Terminy dyżurów, godziny oraz numery telefonów do psychologów zostały wyszczególnione w artykule. Istnieje również możliwość kontaktu przez portal społecznościowy Facebook – na profilu Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Wspierania-Dziecka-i-Rodziny-w-B%C4%99dzinie-3948091439 46299/. Więcej informacji na stronie: https://www.siewierz.pl/3/informacja/3168/#menu