image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zdalny tok nauczania wchodzi w życie od dnia jutrzejszego.

Czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związane jest z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Program nauczania na odległość realizowany będzie do 10 kwietnia br.

Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej gminy udostępnili uczniom i rodzicom ankiety dotyczące zdalnego kształcenia. W elektronicznych dziennikach umieszczono kilka pytań, które ułatwiły nauczycielom przygotowanie toku nauczania przez internet. Nauczyciele wraz ze swoimi uczniami mają kontakt poprzez dzienniki elektroniczne, platformy edukacyjne czy wiadomości elektroniczne. W przypadkach, które uniemożliwiają pełnego dostępu do sprzętu elektronicznego, materiały edukacyjne przesyłane są w formie karty pracy.

Dyrektorzy wraz z nauczycielami prowadzą zdalne zebrania Rad Pedagogicznych podczas, których wspólnie opiniują przygotowane dla swoich uczniów materiały. Nauczyciele pracują, wspierają uczniów, przesyłają im materiały, przygotowują do nauczania na odległość. Pozostają w stałym kontakcie z rodzicami, wyjaśniają i pomagają rozwiązywać pojawiające się problemy; głównie techniczne. (ps)

Źródło: UG Bobrowniki