image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Już niebawem poznamy wykonawców kolejnych miejskich inwestycji zaplanowanych do realizacji w tym roku. W pierwszych dniach kwietnia mija bowiem termin otwarcia ofert złożonych w przetargach na: wykonanie termomodernizacji MDK Jordan, budowę boiska wielofunkcyjnego na Nowym Świecie oraz adaptację pomieszczeń na pracownie kształcenia zawodowego.

Kompleksowa termomodernizacja budynku MDK Jordan 
W ramach prac związanych z modernizacją obiektu zostaną wykonane m.in.:
– remont strefy wejścia,
– izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian podziemia z ociepleniem,
– docieplenie ścian nadziemia wraz z robotami wykończeniowymi,
– roboty w zakresie instalacji c.o.,
– wykonanie wentylacji mechanicznej,
– wykonanie drenażu opaskowego,
– wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED 3,
– ocieplenie połaci dachu z pokryciem.

Boisko wielofunkcyjne na Nowym Świecie
To zadanie inwestycyjne realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a zakres prac budowlanych będzie obejmował:
– budowę boiska z nawierzchnią poliuretanową,
– budowę drenażu i odwodnienia boiska do studni chłonnej,
– montaż piłkochwytów,
– wykonanie zagospodarowania terenu: opaski wokół boiska, montażu urządzeń małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablica informacyjna itp.),trawników z uporządkowaniem zieleni.

Adaptacja pomieszczeń na pracownię kształcenia zawodowego 
Inwestycja pod nazwą „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich – etap II” będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w systemie zaprojektuj – wybuduj. Zadanie będzie dotyczyło trzech siemianowickich placówek oświatowych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOiZ) przy ul. W. Budryka 2, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) „Cogito” przy ul. Matejki 5 i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) „Meritum” przy ul. Katowickiej 1. W każdej ze szkół zostaną przeprowadzone niezbędne prace budowlane na potrzebę przygotowania odpowiednich sal przeznaczonych na pracownie kształcenia zawodowego. I tak, w ZSOiZ na parterze trzy pomieszczenia zaadaptowane zostaną na pracownie warsztatów szkolnych z zainstalowaniem wybranych maszyn i urządzeń, w przyziemiu jedna sala zajęć zostanie zaadaptowana na pracownię technologii, a na 2. piętrze dwa pomieszczenia na pracownię rysunku technicznego – dla zawodów ślusarz i mechanik monter maszyn i urządzeń. Z kolei w ZSP „Cogito” na parterze zaadaptowane zostanie pomieszczenie na pracownię cukierniczą, a na 3. piętrze zaadaptowane zostaną dwie sale zajęć na pracownię językową i pracownię multimedialną dla zawodu technik reklamy. Natomiast w ZSTiO „Meritum” na 1. piętrze zaadaptowane zostaną dwie sale zajęć na pracownię lokalnych sieci komputerowych oraz pracownię ekonomiczną.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, działania: 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie, autor: Adrian Merta, fot. Szymon Duczek