image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W związku z ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej nałożonymi przez polski rząd w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, samorząd Miasta i Gminy Siewierz wprowadził rozwiązania, mające ograniczyć ich negatywne skutki.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, wychodząc naprzeciw problemom lokalnych przedsiębiorców oraz mając na celu ochronę miejsc pracy w gminie, zaproponował rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie podmiotom gospodarczym.

W dniu 9 kwietnia, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Siewierzu, radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Na podstawie uchwały Gmina Siewierz zwalnia od podatku od nieruchomości za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności i którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z epidemią COVID19, z zastrzeżeniem nieposiadania zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020 r. przedłuża terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przedsiębiorcom, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych oraz którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z epidemią COVID-19, z zastrzeżeniem nieposiadania zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020 r. Przedsiębiorca powinien złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz formularz wraz z odpowiednim oświadczeniem, których wzory zostały załączone poniżej artykułu.


Ponadto Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone następujące ulgi w wynajmie mienia gminnego:

obniżenia o 50% minimalnych stawek czynszu dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Siewierz w kwocie netto za 1 m2 powierzchni użytkowej, w zależności od celu dzierżawy: lokale użytkowe przeznaczone pod działalność gospodarczą, handlową, usługową, biurową, gastronomiczną oraz na funkcjonowanie warsztatu samochodowego – z 7,00 zł na 3,50 zł miesięcznie,

lokale użytkowe w postaci garaży, magazynów, hal, wiat i szop – z 2,80 zł na 1,40 zł miesięcznie, obniżenia wysokości stawek czynszu dzierżawy nieruchomości gruntowych na cele lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych z 20 zł za 1 m2 na 1 zł za 1 m2 miesięcznie.

Pragniemy zapewnić, że samorząd Gminy Siewierz w ramach swoich możliwości i kompetencji dołoży wszelkich starań, aby w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy w naszej gminie.

Złagodzenie skutków zapowiadającego się kryzysu gospodarczego jest bowiem naszym wspólnym celem. – mówi Burmistrz Zdzisław Banaś. Wyrażam nadzieję, że wprowadzone rozwiązania pomogą naszym przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas. – dodaje.

Załączniki: KLIKNIJ