image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W czasie epidemii, bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadziła zapis, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy (nie wymaga to wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w każdej sprawie). Oznacza to, że i strona postępowania, i organ mogą odpowiednio na podstawie art. 15 zzr oraz 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wydawane są decyzje:
– związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
– w sprawach, w których występuje niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, zagrożenie poważną szkodą dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

Ponadto – gdy okoliczności sprawy to umożliwiają – wydawane są decyzje pozytywne dla strony (w całości uwzględniające żądanie strony/stron).

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza