image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt Maciej Gogulla przestawił Radzie Gminy propozycję dwóch uchwał, które umożliwiają udzielenie pomocy dla przedsiębiorców.

W ramach możliwości jakie ma gmina zaproponowano, by ci, których dotknął zakaz prowadzenia działalności mogli ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec, a przedsiębiorcy których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych, mogli ubiegać się o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, dla których przeważający rodzaj działalności dotyczy zakazu prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19.

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Przedłuża się do 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których przeważający rodzaj działalności nie dotyczy zakazu prowadzenia działalności, związanego ze skutkami epidemii COVID-19.

  1. Minimum formalności
  2. Bez zaświadczeń, bilansów
  3. Wypełnij Formularz do uchwały przesunięcie i Oświadczenie do przesunięcia