image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W ostatnich dniach mogliśmy usłyszeć w mediach o piśmie Poczty Polskiej, otrzymanym w czwartek (23 kwietnia) również przez Gminę Wyry, w którym Poczta Polska prosiła o przesłanie „danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku”, czyli spisów wyborców wraz z danymi osobowymi – adresami, imionami, nazwiskami i numerami pesel.

W związku z tymi doniesieniami, a także z pytaniami naszych mieszkańców napływającymi do Urzędu Gminy, informujemy, że żadne dane nie zostały przez Gminę Wyry udostępnione, ponieważ zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, nie ma podstaw prawnych do przekazania Poczcie Polskiej tych danych.

Pismo z odmową udostępnienia danych przez naszą gminę, zostało wysłane do Poczty Polskiej we wtorek, 28 kwietnia. Całą odpowiedź wraz z szeroko ujętym uzasadnieniem publikujemy poniżej.

Odpowiedź Gminy Wyry na pismo Poczty Polskiej z dnia 23 kwietnia

Źródło: UG Wyry