image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od dnia 05.05.2020 r. (wtorek) od godziny 8:00 wznawia działalność Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Godziny otwarcia nie ulegają zmianie, tj.  

wtorek, czwartek, sobota – 8:00 – 12:00,

środa, piątek – 14:00 – 18:00.

Jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie podstawowych zasad higieny
i stosowanie się do poniższych wytycznych:

1. Na terenie PSZOK może znajdować się obsługa oraz jeden korzystający – max 2 osoby. Pozostali korzystający czekają przed bramą PSZOK.

2. Wjazd na teren PSZOK następuje po wyraźnym wskazaniu obsługi.

3. Osoby z widocznymi objawami infekcji nie zostaną wpuszczone na teren PSZOK.

4. Należy zachować bezpieczne odległości między obsługą a korzystającym z PSZOK.

5. Korzystający powinien posiadać własne środki ochrony osobistej.

6. Pozostałe zasady korzystania pozostają bez zmian.

Źródło: UM Gierałtowice