image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Mieszkańcy Gminy Bojszowy
W związku z niejasnościami dotyczącymi organizacji majowych wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i próbą wciągnięcia samorządowców w spór polityczny informuję, że jako wójt Naszej gminy deklaruję każdą niezbędną współpracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wyborczego oraz przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia rejestru wyborców.

Samorządowcy oczekują od rządzących i wszystkich sił politycznych w Naszym kraju rozwiązania sytuacji w której stawiani jesteśmy jako zakładnicy sporu politycznego. W obecnym czasie kiedy Polska zmaga się z epidemią i jej skutkami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi apelujemy w imieniu własnym i mieszkańców naszym gmin i miast. To musi się skończyć.

Podstawą odmówienia przekazania Poczcie Polskiej danych osobowych nie jest przejawem zaangażowania w spór, lecz mój obowiązek działania zgodnie z obowiązującym prawem
Wójt Gminy
Adam Duczmal

Źródło: UG Bojszowy