image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt Gminy Gierałtowice jako organ prowadzący wyraża zgodę na zawieszenie przez Dyrektorów Zespołów funkcjonowania placówek przedszkolnych działających na terenie Gminy Gierałtowice ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w nich dzieci w okresie od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. a, które  winny być  zgodne z obowiązującymi zalecaniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. na postawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Jeżeli sytuacja zarażenia  koronawirusem będzie ewoluować w kierunku  zmniejszenia zagrożenia wówczas zwieszenie działalności przedszkoli może być  wcześnie anulowane o czym poinformujemy  odrębnym wcześniejszym komunikatem.

Źródło: UG Gierałtowice