image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Pandemia koronawirusa wymusza ograniczenia w mobilności i kontaktach międzyludzkich. Stanowi również wyzwanie dla funkcjonowania gospodarki. W dobie kryzysu, gdy nowe technologie są realnym wsparciem w walce z wirusem polska branża dronowa pokazuje swój potencjał i prosi o wsparcie. Do inicjatywy włączyła się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia by wspólnie z jedenastoma przedstawicielami branży wystosować list do Prezesa Rady Ministrów.

Przykłady z Europy i ze świata pokazują, że drony już teraz są przydatnym narzędziem w obliczu pandemii koronawirusa. Władze centralne, samorządy i służby mundurowe łączą siły z prywatnymi operatorami BSP w imię walki z COVID-19.

Prewencja, komunikacja, transport

Na francuskiej Riwierze drony nadzorowane przez tamtejszą policję wysyłają komunikaty głosowe, przypominające o obowiązku zachowania bezpiecznej odległości między ludźmi. We włoskim Treviolo policja wykorzystuje drona z kamerą termowizyjną do mierzenia temperatury ciała mieszkańców. W Chinach i Indiach wykorzystano drony do oprysków przestrzeni publicznych środkami dezynfekującymi.

Drony mogą być także wykorzystywane do transportowania przesyłek na długich dystansach. Przykładów takich działań nie trzeba szukać daleko: 29 kwietnia 2020 r. w Warszawie wykonano automatyczny lot drona z modułem cargo, w którym przetransportowano próbki z materiałem do badań na obecność koronawirusa. Przelot dronoida transportowego odbył się na trasie pomiędzy szpitalem  MSWiA przy ul. Wołoskiej a Centralnym Szpitalem Klinicznym UCK WUM przy ul. Batorego. Wcześniej realizowano testy tegoż lotu, które prowadzono w ramach CEDD na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Lista polskich przykładów wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych jest dużo dłuższa. Służby mundurowe wykorzystują te urządzenia m.in. do monitorowania skupisk ludzi. Z takiego rozwiązania skorzystały służby w Katowicach, Zielonej Górze, Tarnowie, Inowrocławiu, Siemianowicach Śląskich czy Wojkowicach.

Apel o wsparcie branży BSP

Automatyzacja, którą zapewniają drony, będzie miała coraz większe znaczenie w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Polskie firmy BSP są gotowe do współpracy w tym zakresie – zarówno od strony operatorów, jak i dostawców technologii. Potrzebują jednak wsparcia, dlatego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia włączyła się w inicjatywę listu do Prezesa Rady Ministrów. Apel, który został podpisany przez przewodniczącego GZM oraz 11 przedstawicieli spółek z branży BSP, zawiera prośbę o zagospodarowanie potencjału polskich dronów i ochronę polskich producentów.

Sygnatariusze listu do premiera oczekują, że dzięki zaangażowaniu Rządu RP, technologie dronowe na stałe zagoszczą w przestrzeni publicznej i będą wykorzystywane nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale także świadcząc na co dzień usługi dla sektora publicznego, jak i komercyjnego.

Metropolia wykazuje jednocześnie gotowość do testowania i przygotowywania nowych rozwiązań z użyciem dronów. Taką możliwość daje jej udział w programie CEDD (Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów), który współtworzą także: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

Zadania CEDD obejmują zarówno tworzenie infrastruktury i procedur wdrożeniowych dla rozwoju branży bezzałogowych statków powietrznych, jak również zapewnienie obszarów testowych, opracowanie rekomendacji w zakresie certyfikacji, serwisowania i obsługi BSP. Ponadto Demonstrator koordynuje działania promocyjne i edukacyjne oraz angażuje się w projekty badawczo-rozwojowe.

Sygnatariuszami listu do premiera są Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz spółki: AVIATION TECHNIK, FLYTECH UAV, UAVS POLAND, FLYTRONIC, CERVI ROBOTISC, PELIXAR, SPARTAQS, DRONERADAR, VALO INDUSTRIES, UAVIONICS TECHNOLOGIES oraz IWING.

Treść listu dostępna jest w załączniku.