image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W ubiegły piątek zapowiedziałem, że otwarcie szkół uzależniamy między innymi od wyników badań pracowników placówek oświatowych, którzy będą się opiekować dziećmi z klas I-III. Wyniki badań, jakie otrzymaliśmy prawie w 100% dały wynik negatywny, dlatego podjąłem decyzję o otwarciu od 27 maja szkół dla najmłodszych uczniów – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

W sumie przebadaliśmy 97 pracowników z 20 bytomskich szkół. 93 wyniki były negatywne, zaś w czterech przypadkach wynik był niejednoznaczny, dlatego konieczne jest ich powtórzenie – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją rządu od 25 maja możliwe są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej „forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej”.

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, dlatego decyzję o otwarciu szkół odłożyliśmy o kilka dni i zdecydowaliśmy się przekazać 100 tys. zł na badania pracowników szkół, którzy w związku z ich otwarciem sprawowaliby opiekę nad dziećmi – mówi Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia. Kolejną grupą, której zleciliśmy badania są pracownicy miejskich przedszkoli i żłobka. W sumie jest to około 260 osób. Od tych wyników również uzależniamy otwarcie tych placówek, co najwcześniej mogłoby nastąpić od 1 czerwca – dodaje Adam Fras.

We wtorek, 26 maja odbędzie się spotkanie władz miasta z dyrektorami miejskich przedszkoli i żłobka w sprawie organizacji pracy, w związku z planowanym otwarciem tych placówek od 1 czerwca.

Przypomnijmy, że Wydział Edukacji w ubiegłym tygodniu za pośrednictwem dyrektorów szkół podstawowych zebrał informację od rodziców uczniów z klas I-III, którzy zadeklarowali chęć powrotu swojego dziecka do szkoły. Po przeprowadzonym rozeznaniu okazało się, że na 28 szkół podstawowych, w 20 z nich dyrektorzy potwierdzili, że część rodziców zadeklarowała powrót dziecka do placówki. Na 3911 dzieci z klas I-III uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych w Bytomiu, do placówek oświatowych powróci 164 uczniów, co stanowi 4,19% ogólnej liczby wszystkich uczniów klas I-III.

Pierwsze zebrane informacje od dyrektorów wskazywały, że zgłoszonych zostało ponad 200 uczniów. 25 maja liczba ta spadła do 164
 – mówi Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia. Zgodnie z naszymi danymi 27 maja otwartych zostanie 20 szkół, w których będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne – dodaje Adam Fras.

W związku z podjęciem decyzji o otwarciu szkół podstawowych dla uczniów z klas I-III, od 27 maja zostaną otwarte następujące szkoły:
    1. Szkoła Podstawowa nr 4;
    2. Szkoła Podstawowa nr 5;
    3. Szkoła Podstawowa nr 21;
    4. Szkoła Podstawowa nr 23;
    5. Szkoła Podstawowa nr 26;
    6. Szkoła Podstawowa nr 27;
    7. Szkoła Podstawowa nr 28;
    8. Szkoła Podstawowa nr 32;
    9. Szkoła Podstawowa nr 33;
    10. Szkoła Podstawowa nr 36;
    11. Szkoła Podstawowa nr 37;
    12. Szkoła Podstawowa nr 38;
    13. Szkoła Podstawowa nr 44;
    14. Szkoła Podstawowa nr 45;
    15. Szkoła Podstawowa nr 46;
    16. Szkoła Podstawowa nr 51;
    17. Szkoła Podstawowa nr 54;
    18. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego;
    19. Zespół Szkół Specjalnych nr 3;
    20. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2.

Zobacz wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące organizacji zajęć w szkołach podstawowych

Źródło: UM Bytom / Tomasz Sanecki