image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kwota niecałych 1,1 mln zł to najtańsza z 11 cen ofertowych złożonych w przetargu na I etap modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice. Jest spora szansa, że postępowanie zakończy się oszczędnościami . Wstępnie na zadanie przeznaczono bowiem sumę 1,42 mln zł. Środki w całości pochodzić będą z dofinansowania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. 

Samorząd Pyskowic podejmuje działania w celu poprawy jakości powietrza w mieście. Jedną z podstaw planów jest program rozwoju i unowocześnienia miejskiej sieci grzewczej. Rozłożone na kilka lat zamierzenia zakładają wymianę istniejących nitek ciepłowniczych w centrum miasta, likwidację  wymiennikowni grupowych (przy ulicach Wojska Polskiego, Braci Pisko oraz Strzelców Bytomskich) na rzecz indywidualnych węzłów dla każdego z budynków, a w ostatniej kolejności rozbudowę sieci o nowe odcinki. Wstępnie zainteresowanie przyłączeniem się do systemu wyraziło już około 40 wspólnot.


Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej przesyłu oraz rozwój ciepła systemowego jako ekologicznego źródła ogrzewania. Zadanie wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości powietrza. W nieruchomościach wielorodzinnych, które skorzystają z szansy na przyłączenie się do sieci centralnego ogrzewania, zlikwidowane zostaną etażowe źródła ciepła, wśród których nie brakuje przestarzałych, kopcących, pieców węglowych.


W pierwszym rzędzie, jeszcze w tym roku, samorząd Pyskowic wykona modernizację ciepłociągów w rejonie ulic Dworcowa, Wieczorka, Wojska Polskiego, Matejki Boczna i Lompy. W sumie to 32 budynki.


W toczącym się przetargu zainteresowanie realizacją prac zgłosiło 11 firm. Po otwarciu ofert 25 maja okazało się, że najtańszą złożył PREINSTAL z Gliwic, na kwotę blisko 1,1 mln zł. Przeciwległy biegun zakresu cen zajmuje propozycja firmy Isoplus Polska z Katowic, na sumę prawie 1,54 mln zł.  Wyniki postępowania powinny być znane już niedługo. Większość ofert mieści się w budżecie inwestycji, zaplanowanym w wysokości 1,42 mln zł.


Dzięki staraniom samorządu Pyskowice zadanie posiada dofinansowanie zewnętrzne. Kwota  niemal 1 199 866 zł  pochodzi z „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. Pyskowice są jednym z 36 miast, które znalazły się na liście beneficjentów „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. W sumie na realizację 101 przedsięwzięć Metropolia przeznaczyła ok. 81,3 mln zł wsparcia.


Zadanie ma być gotowe przed końcem bieżącego roku.


Informacja z otwarcia ofert dostępna jest tutaj.

Źródło: UM Pyskowice