image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wniosek Gminy Siewierz o przyznanie grantu w ramach programu „Zdalna szkoła Plus” został wybrany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tym samym gmina otrzymała grant w wysokości 45 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego – laptopów niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania.

Jest to kwota pokrywająca całość kosztów realizacji zadania.
Wyłoniony dostawca sprzętu komputerowego – firma AT Computers S.C. – terminowo wywiązał się z realizacji umowy i w dniu 3 czerwca br. do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz dostarczonych zostało 17 sztuk laptopów, które w ciągu najbliższych dni zostaną przekazane do gminnych placówek oświatowych wedle zapotrzebowania zgłaszanego przez Dyrekcję.
Laptopy zostaną przekazane przede wszystkim dzieciom z rodzin wielodzietnych 3+, znajdującym się w trudnej sytuacji, w których uczniowie nie mają warunków do uczestniczenia w zdalnym nauczaniu. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania, wszystkie laptopy będą wykorzystywane przez placówki oświatowe w normalnym trybie pracy.

Jednocześnie przypominamy, że na początku maja Gmina Siewierz zakupiła już 28 sztuk wysokiej jakości laptopów niezbędnych do prowadzenia nauczania w okresie braku możliwości nauki stacjonarnej, w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Przenośne komputery zostały przekazane do pięciu placówek oświatowych w nieodpłatne użytkowanie. Na realizację tego zadania o wartości 80.934,00 zł Gminie Siewierz przyznano kwotę 70 tysięcy zł.

Źródło: UM Siewierz