image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu wypłacił już ponad 32 mln zł w ramach tarczy antykryzysowej. Zabrzańscy przedsiębiorcy złożyli dotąd 7160 wniosków, z czego 6685 zostało już rozpatrzonych przez pracowników PUP.

Lokalni przedsiębiorcy mogą wnioskować o pomoc w zakresie udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne; a także dofinansowania części kosztów prowadzenia dział. gosp. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników. Możliwe jest także otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.

Warto przypomnieć, że Zabrze jako jedno z pierwszych miast wprowadziło pakiet rozwiązań pomocowych skierowanych do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Zaproponowane przez prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik regulacje obejmują m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości – gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres od 1 kwietnia br. do dwóch miesięcy po dniu odwołania stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia br.

Podjęto również uchwałę, zgodnie z którą nastąpiło przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości – gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do 30 września br. za terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu br.

Umorzenia czynszów wyniosły do tej pory ok. 500 tys. zł, a umorzenia i odroczenia z tytułu użytkowania wieczystego: 765 tys. zł.

Źródło: UM Zabrze