image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Z okazji 110-lecie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, muzealnicy przygotowali wyjątkową wystawę „Historia plakatem pisana”, którą będzie można oglądać już od 2 lipca. Jednym z jej eksponatów będą wydobyte z kapsuły czasu z 1929 roku dokumenty i materiały archiwalne.

Wystawa jubileuszowa jest pretekstem do przypomnienia najważniejszych w historii Muzeum Górnośląskiego ekspozycji. Trwałym ich śladem są plakaty i afisze z wystaw. Stanowią one niejako kronikę dziejów bytomskiego muzeum. Celem ekspozycji jest ukazanie różnorodności wystaw od 1945 roku, a także stylistyki plakatów. Są one przejawem aktualnych trendów w sztukach plastycznych oraz wyrazem kondycji muzeum w danych latach. Wiele z nich to małe dzieła sztuki graficznej. Znaleźć można na nich nazwiska znanych i cenionych artystów plastyków, takich jak: Tadeusz Grabowski, Józef Mroszczak, Zenon Moskwa czy też Ewa Butrymowa.

Wystawa będzie podzielona na trzy części. Pierwsza z nich obejmie plakaty od końca lat 40-tych, przez lat 50 i 60- te, druga z lat 70- tych, 80-tych i 90-tych XX wieku, ostatnie zaś zaprezentowane zostaną plakaty współczesne.

I odsłona wystawy: 2 lipca;
II odsłona wystawy: 17 września;
III odsłona wystawy: 26 listopada.

Ekspozycję uatrakcyjni zawartość kapsuły czasu przy kamieniu węgielnym z 1929 roku, który spoczywał pod gmachem Muzeum przy pl. Sobieskiego. Po raz pierwszy od ponad 90 lat, zaprezentowana zostanie jej interesująca zawartość, między innymi: akt erekcyjny budowy gmachu Muzeum, wydania gazet z okresu międzywojennego, dokumenty dotyczące działalności Miejskiej Kasy Oszczędności, zestaw obiegowych monet, plan Bytomia, wykaz członków Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Bytomia, a także wykazy aktualnych cen materiałów budowlanych i produktów spożywczych z okresu międzywojennego.

Przypomnijmy, że kamień węgielny, a w nim umieszczoną metalową tubę tzw. kapsułę czasu wmurowano dokładnie 18 czerwca 1929 roku przy udziale władz miejskich. Kamień węgielny wmurowano pod nowy gmach Miejskiej Kasy Oszczędności, mający zarazem być nową siedzibą dla muzeum miejskiego i miejskiej biblioteki publicznej. Warto dodać, że główny gmach obecnego Muzeum (przedwojenne Górnośląskie Muzeum Krajowe) przy dzisiejszym placu Sobieskiego (wtedy Moltkeplatz) został oddany do celów muzealnych w 1932 roku. Podobnie jak współcześnie, ekspozycja zaskakiwała widzów swą różnorodnością. Zgodnie z przedwojenną sztuką muzealniczą, w obrębie stałej wystawy etnograficzno – historycznej wprowadzono podział na tzw. kręgi życia, czyli środowiska kulturowe. Osobno zaprezentowano najważniejsze aspekty związane z górnośląskim mieszczańskim, chłopskim środowiskiem życia oraz kręgiem życia robotnika przemysłowego. W Muzeum pokazywane były ponadto następujące wystawy: archeologiczna, prezentująca pradzieje Górnego Śląska w porządku chronologicznym, oraz przyrodnicza, ukazująca bogactwo flory i fauny, ze szczególnie cenną kolekcją ornitologiczną.

W 2020 roku przypada 110. rocznica utworzenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Źródło: UM Bytom