image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego.

O dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników mogą ubiegać się pracodawcy. Wysokość wsparcia, w zależności od liczby zatrudnionych osób, waha się od 15 do 50 tys. zł. Środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór trwa do 24 lipca. Dodatkowe informacje, szczegółowe zasady i formularze zgłoszeniowe na stronie dabrowagornicza.praca.gov.pl

Dofinansowanie może objąć:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,
  • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu
    uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza