image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

VIII „Piknik w Rytmie Firmy” był okazją do kolejnych konsultacji przeprowadzanych w ramach w projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”. Tym razem analizie poddano obszar gospodarczy.

Bezpośrednie wywiady przeprowadzono tym razem z przedsiębiorcami. Dzięki nim usystematyzowano dotychczasowe propozycje i uszeregowano priorytety.

Przedsiębiorcy podkreślali najczęściej, jak dużą rolę odgrywa wsparcie udzielane na początku działalności gospodarczej, rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodych, zapewnienie odpowiednich warunków do inwestowania oraz umożliwienie startu firmom, które muszą na samym początku ponosić duże ryzyko i wydatki.

Dyskusji poddano również koncepcję rozwoju startupów jako pewnego wyróżnika, wokół którego można budować przyszłość i „specjalizację” miasta. Badani przedsiębiorcy wybrali właśnie te kierunki wskazując, że należy wokół nich budować szereg konkretnych inicjatyw i projektów, które będą realizowane w Programie Rozwoju Lokalnego i finansowane ze środków norweskich.

Warto zaznaczyć, że powyższe informacje, opinie i wspólne decyzje mogą być również wykorzystane do prac nad kształtem kolejnej unijnej perspektywy i planowania działań właśnie w tym zakresie. Dzięki takiemu połączeniu rozwój gospodarki miasta może być wspierany wielowymiarowo.

Źródło: UM Zabrze