image_pdfimage_print
image_pdfimage_print


W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego, oraz potwierdzonym przypadkiem zakażenia COVID 19 jednego z pracowników zostały wprowadzone następujące ograniczenia w pracy Urzędu Gminy: 

Część pracowników, w tym Wójt Gminy pracuje zdalnie. 

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami konkretnego działu, którzy ocenią czy jest potrzeba osobistego stawienia się w Urzędzie. 

W budynku Urzędu powinny przebywać wyłącznie osoby, które zostały umówione na wcześniejsze spotkanie.

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy E-PUAP, skrzynki e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl, lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 

W budynku głównym, w holu znajduje się również zastępcza skrzynka podawcza, do której można i należy składać dokumenty. 

Numery telefonów są dostępne na stronie internetowej, wywieszone na drzwiach wejściowych do  Urzędu, można pobrać również tutaj: wykaz telefonów 19.10.pdf

Źródło: UG Gierałtowice