image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W kwietniu br. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie obniżenia opłat za żłobek w czasie jego zamknięcia wynikającego z pandemii koronawirusa. Wojewoda Śląski podjął jednak rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzając nieważność uchwały. Urząd Miasta odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to potwierdził stanowisko gminy.

W kwietniu br. Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj zaproponowała, z uwagi na trwający stan epidemii, obniżenie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim o 40 procent.  Miesięczną opłatę zmniejszono z 338 zł do 200 zł. Kwota ta umożliwia podtrzymanie funkcjonowania placówki bez zwolnień pracowników.

O obniżeniu wysokości opłat za żłobek informowaliśmy w kwietniu br. – Obniżenie opłat za żłobek tematem najbliższej sesji Rady Miasta.

Niestety Wojewoda Śląski podjął rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzając nieważność uchwały. Miasto skierowało sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nie podzielił zdania wojewody – uchylając jego rozstrzygnięcie nadzorcze i przyznając rację radnym Rady Miasta Piekary Śląskie.

Sąd stwierdził, że Rada Miasta posiada kompetencje do ustalania powyższych opłat i nie naruszyła prawa, gdy zróżnicowała jedną z nich. Istnieje przepis, który upoważnia radę do uchwalenia opłaty i nie zawiera ograniczenia, że może być ustalona w tylko jednej wysokości.

Ponadto WSA powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że “opłata za pobyt dziecka w żłobku, może być skalkulowana tak, by w pewnym stopniu, uwzględniać również gotowość żłobka do świadczenia usług. Zapewnienie bowiem konkretnemu dziecku miejsca w żłobku, skutkuje tym, że niezależnie od tego, czy dziecko to z usług żłobka koszta cały czas, czy też tylko częściowo, miejsce jego jest cały czas dla niego zarezerwowane. Podczas jego nieobecności nie może zostać udostępnione innemu dziecku, to zaś przekłada się w oczywisty sposób na ogólne koszty związane z działalnością placówki”. 

Sąd stwierdził, że to nie uchwała Rady Miasta została podjęta z naruszeniem prawa, ale to rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody je naruszyło. Wojewodzie przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Poniżej zaskarżona uchwała Rady Miasta oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Pliki do pobrania: KLIKNIJ

Źródło: UM Piekary Śląskie