image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Łąki kwiatowe są znacznie łatwiejsze w utrzymania niż trawniki. Na jednej łące można spotkać nawet 300 gatunków roślin i zwierząt. Łąka pomaga ocalić zapomniane gatunki, które gdzie indziej nie są mile widziane. W Piekarach Śląskich pojawią się trzy takie łąki, zlokalizowane w rejonie ul. Armii Krajowej, Śląskiej – Szmaragdowej oraz Szpitalnej – Sowińskiego.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolii zaakceptowała trzy wnioski związane z tworzeniem łąk kwiatowych złożone przez Gminę Piekary Śląskie, Stowarzyszenie Piekarskie Koła i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi KWK „Julian”.

Gmina Piekary Śląskie zgłosiła teren w parku przy ul. Armii Krajowej o powierzchni 2010 m², Piekarskie Koła obszar przy ul. Sowińskiego – Szpitalnej o powierzchni 300 m², zaś Honorowi Dawcy Krwi teren przy ul. Śląskiej – ul. Szmaragdowej – 2010 m². Termin wysiewów założono na pierwszą połowę listopada.

Celem projektu pilotażowego „Metropolitalne Łąki Kwietne” jest podnoszenie usług ekosystemowych oraz rozwój sieci zieleni miejskich, jako adaptacji do zmian klimatu, w gminach zlokalizowanych w granicach GZM, a także promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 

W ramach projektu po stronie Miasta Piekary Śląskie leży zebranie grupy uczestników i zorganizowanie warsztatów dotyczących łąk kwiatowych. Ponadto zapewnienie uczestników do wysiewaniu łąki i przygotowania domków dla owadów.

Co dają łąki kwietne? Zamiana uciążliwych i wymagających częstej pielęgnacji trawników na ukwiecone strefy to oszczędność pieniędzy, czasu i zasobów. Łąki nawet w trudnych warunkach miejskich poradzą sobie bez regularnego koszenia, podlewania czy nawożenia. Takie obszary przeznaczone dla miast to kompozycje gatunków odpornych na deficyty wody. Dzięki głębokim korzeniom zachowują wysokie walory estetyczne nawet przy długotrwałym braku opadów. Ponadto łąki kwietne charakteryzują się wysoką akumulację pyłów komunikacyjnych co wpływa na środowisko.

Pierwsze efekty trzech nowych łąk kwiatowych będzie można zobaczyć już wiosną przyszłego roku.

Źródło: UM Piekary Śląskie