image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Do bieruńskich bibliotek trafiło sporo nowych książek. Najświeższe pozycje, jeszcze ciepłe, czekają już na półkach obu naszych placówek. Zachęcamy do wypożyczania i czytania! Nowe książki zakupione zostały ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną, od dziś, tj. 4 listopada ograniczony zostaje wolny dostęp do półek. Książki podawane są tylko i wyłącznie przez bibliotekarza. Prosimy o zachowywanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przepraszamy za uniedogodnienia.

Podkreślmy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Bieruniu regularnie zaopatrzana jest w nowe książki, dzięki czemu bieruńscy czytelnicy mają szeroki dostęp do wszelkiego rodzaju pozycji wydawniczych. W ubiegłym roku kilkakrotnie uzupełniane były jej zbiory. 

Czytaj również:

Czy wiecie, że Miejska Biblioteka Publiczna w Bieruniu to nowoczesna i aktywna instytucja, posiadająca 61 tysięcy woluminów książek i skupiająca ponad 1500 czytelników? Organizuje spotkania z autorami i ludźmi kultury, wyjazdy do teatru i opery, konkursy, prelekcje oraz warsztaty. W ubiegłym roku świętowała 70 lat istnienia!

Zapraszamy do bieruńskich bibliotek!

BIBLIOTEKA nr 1

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1
Bieruń 43-150, ul. Chemików 45
tel. (32) 216 – 47- 24
biblioteka1@kulturabierun.pl

BIBLIOTEKA nr 2

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2
Bieruń 43-155, ul. Jagiełły 1
tel. (32) 216 – 37- 29
biblioteka2@kulturabierun.pl 

Z KART HISTORII: Pierwszą placówką była Biblioteka w Bieruniu Starym, która swoją działalność rozpoczęła 16 stycznia 1949 r. Mieściła się w niewielkim pomieszczeniu w magistracie, a zalążkiem księgozbioru było 298 woluminów przekazanych przez Ministerstwo Oświaty. Trzy miesiące później, 19 kwietnia 1949 r. w Inspektoracie Szkolnym została zarejestrowana Gminna Biblioteka Publiczna w Bieruniu Nowym. Księgozbiór wówczas liczył 674 wol. Obsługiwała dodatkowo 4 punkty biblioteczne na terenie gminy. Od 1949 do 1955 r. nadzór merytoryczny nad bibliotekami sprawowała Biblioteka Powiatowa w Pszczynie. Następnie z chwilą powstania powiatu tyskiego, do którego włączono obie gminy, nadzór ten przejęła Tyska Biblioteka Powiatowa. W 1975 r. w wyniku zmian administracyjnych, Bieruń Stary i Bieruń Nowy stały się dzielnicami miasta Tychy. Od tej chwili obie biblioteki zostały wcielone w strukturę organizacyjną tyskiej biblioteki, stając się jej filiami. W 1991 r. Bieruniowi przywrócono status miasta. Biblioteka w Bieruniu Starym wraz z filią w Bieruniu Nowym, stała się samodzielną placówką, w całości finansowaną przez samorząd. W 1996 r., po przeniesieniu nowobieruńskiej filii do nowego budynku Triady, uchwałą Rady Miejskiej z 27 sierpnia 1996 roku, filia została podniesiona do rangi Miejskiej Biblioteki Publicznej, stając się równorzędną z biblioteką starobieruńską. Po wielu przeprowadzkach i zmianach lokali, swoje obecne siedziby bieruńskie biblioteki znalazły w budynku DK Gama przy ul. Chemików 45 oraz w DK Triada przy ul. Jagiełły 1.

Źródło: UM Bieruń