image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

27 listopada rusza nabór do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”. To propozycja dla osób w trudnej sytuacji zawodowej, myślących o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Projekt „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. Zakłada m.in. pomoc finansową, w wysokości 23 tys. 50 zł, na uruchomienie działalności gospodarczej i roczne dofinansowanie kosztów związanych z jej prowadzeniem. Skorzystać z niej będzie mogło 40 osób z Zagłębia Dąbrowskiego. Nabór potrwa od 27 listopada do 17 grudnia.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie samozatrudnienia 40 mieszkańców miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz Będzin (30 kobiet i 10 mężczyzn), w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia), ubogich pracujących, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, zmierzające do długotrwałej aktywizacji zawodowej.

Uczestnicy programu na początku przejdą szkolenie z zakresu przedsiębiorczości w tematach: aspekty formalno-prawne, biznes plan, moduł prawny, finansowy i marketingowy. Ze wsparciem doradcy przygotują również biznes plan. Dotację w kwocie 23 tys. 50 zł będą musieli przeznaczyć na zakupy związane z uruchomieniem działalności. Skorzystają również ze wsparcia pomostowego, czyli dotacji na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie funkcjonowania na rynku. Jego wysokość to równowartość minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie podstawowe udzielane będzie przez pół roku, a przez kolejne sześć miesięcy wsparcie przedłużone. Od uczestników wymagane będzie wniesienie wkładu własnego na poziomie ok. 5,76% wartości wsparcia pomostowego.

Szczegółowe informacje o programie i zasadach naboru na stronie www.arl.org.pl

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza