image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miasto Piekary Śląskie aktywnie wspiera organizację “Metropolitalnej Wigilii dla Samotnych z dowozem” Fundacji Wolne Miejsce. Dzięki temu niezbędne wsparcie otrzyma ponad 150 potrzebujących mieszkańców naszej miejscowości.

Umowa, której przedmiotem jest wsparcie finansowe „Metropolitalnej Wigilii dla Samotnych z dowozem” organizowanej przez Fundację Wolne Miejsce podpisana została 2 grudnia 2020 r. Wydarzenie to uzyska dofinansowanie w postaci „małego grantu”.

Metropolitalna Wigilia dla Samotnych z dowozem to akcja społeczna organizowana przez fundację Wolne Miejsce na rzecz samotnych mieszkańców Metropolii oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jej celem jest przygotowanie i dostarczenie, w dniu 24 grudnia 2020 roku, specjalnie przygotowanej paczki z kolacją wigilijną, fundacyjnymi prezentami oraz życzeniami Prezydenta Miasta i Zarządu Fundacji w formie pocztówki. W Piekarach Ślaskich planowane jest dostarczenie co najmniej 150 paczek.

Pakunki wigilijne – przygotowane przez wolontariuszy fundacji – dostarczane będą specjalnie oznakowanymi samochodami pod adresy pozyskane z dobrowolnych i otwartych zgłoszeń telefonicznych. Te przyjmowane są poprzez specjalnie uruchomioną, fundacyjną infolinię do 15 grudnia. Szczegóły opisano na plakacie promującym wydarzenie:

Źródło: UM Piekary Śląskie