image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W czwartek (10 grudnia) o godzinie 12 w Katowicach przy ulicy Tysiąclecia 82 rozpoczął swoją działalność Sklep Socjalny, w którym najbardziej potrzebujący mieszkańcy Miasta będą mogli zrobić podstawowe zakupy w atrakcyjnych cenach.

Powstanie Sklepu Socjalnego jest wyjściem naprzeciw osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych i życiowych, powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich, jak np. nagła utrata pracy. Prowadzony przez Fundację Wolne Miejsce Sklep Socjalny będzie zakładał sprzedaż artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i chemii domowej w cenach znacznie niższych niż ich wartość rynkowa. Z zakupów w Sklepie Socjalnym będą mogły korzystać osoby spełniające określone kryteria, na podstawie specjalnych skierowań uprawniających do dokonywania zakupów w sklepie, które będą wydawane przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków korzystania ze Sklepu Socjalnego dostępne są zarówno na stronie internetowej MOPS (www.mops.katowice.pl), jak i Urzędu (https://www.katowice.eu/Strony/Sklep-socjalny.aspx.) Dodatkowo informacji w tej sprawie można także zasięgnąć telefonicznie, poprzez kontakt z Terenowym Punktem Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Z zakupów w Sklepie Socjalnym będą mogły skorzystać zarówno osoby objęte pomocą społeczną, jak również osoby i rodziny nie korzystające dotąd z pomocy MOPS, które spełniają określone kryteria dochodowe. Osobę uprawnioną do korzystania z zakupów w Sklepie Socjalnym obowiązywać będzie limit wizyt w trakcie tygodnia, a także limit kwoty, którą będzie ona mogła jednorazowo wydać w Sklepie podczas zakupów.

Z oferty Sklepu Socjalnego w sposób szczególny zachęcamy katowickich Seniorów. W tym celu każdy Senior może się zwrócić dzwoniąc na numer Srebrnego Telefonu (32) 251 69 00 czynnego codziennie od 7.30 do 15.30 i na pewno uzyska wsparcie, zarówno w zakresie zakupów w Sklepie Socjalnym, jak i w innych swoich potrzebach.

Idea sklepów socjalnych zyskuje na popularności w całym kraju. W Katowicach jej propagatorem jest Fundacja Wolne Miejsce, która przy wsparciu Miasta, będzie w Katowicach to zadanie wdrażać.

Wydarzeniem towarzyszącym otwarciu Sklepu będzie także realizacja przez Fundację Wolne Miejsce projektu pn. „Dzień Walki z Głodem z Kotłem Miłosierdzia”, w ramach którego zostanie przygotowana i przekazana w jednorazowych, zamykanych pojemnikach gorąca zupa najbardziej potrzebującym tego mieszkańcom Katowic. Zupa przygotowana będzie na wolnym powietrzu, w specjalnym kotle opalanym drewnem, którego pojemność pozwoli na wydanie ok. 1000 porcji.

Oba ww. zadania są dofinansowane z budżetu miasta Katowice.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji: http://www.mops.katowice.pl/sklepsocjalny

​Źródło: UM Katowice