image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dzisiaj kierowcy, którzy chcą uniknąć parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, zostawiają swoje samochody w miejscach z nią sąsiadujących. Mieszkańcy ulic graniczących bezpośrednio ze strefą, zawnioskowali o jej rozszerzenie. Przeprowadziliśmy badania funkcjonowania strefy płatnego parkowania i wyszliśmy naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców, rozszerzając obszar strefy zwłaszcza o okolice Szpitala Specjalistycznego nr 2 oraz o ul. Sokoła –  mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Strefa poszerzona o kolejne ulice

Na mocy uchwały z 21 grudnia, Strefa Płatnego Parkowania w Bytomiu powiększy się o kolejne ulice: ul. Batorego, Kolejową, Chrzanowskiego (na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Wrocławskiej), Sokoła (na odcinku od ul. Korfantego do ul. Matejki), Matejki (na odcinku od ul. Sokoła do ul. Katowickiej) oraz pl. Michała Wolskiego. Dzięki wprowadzonym zmianom, mieszkańcy tych ulic łatwiej znajdą miejsce do parkowania w pobliżu swoich domów.

Uchwała o poszerzeniu obszaru strefy płatnego parkowania wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Diagnoza sytuacji w Strefie Płatnego Parkowania

Rośnie liczba samochodów parkujących w Śródmieściu Bytomia. Ze względu na zbyt małą rotację pojazdów parkujących w ramach Strefy Płatnego Parkowania, kierowcy narzekają na brak możliwości pozostawienia samochodu nawet na krótki czas. Dlatego też Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu przeprowadził szerokie konsultacje i badania funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Bytomiu.

W czerwcu MZDiM przeprowadził diagnozę sytuacji parkingowej – pomiary zajętości, napełnienia, czasu parkowania i rotacji pojazdów w strefie i poza Strefą Płatnego Parkowania Bytomiu. Ankieterzy zapytali też kierowców o opinię dotyczącą działania SPP, cel przyjazdu do centrum miasta, deklarowany czasu parkowania w SPP oraz stawki za parkowanie. Z badań, jakie przeprowadzono wynika, że między 8.00 a 10.00, a także po godz. 14.00 zajętość miejsc parkingowych w Śródmieściu Bytomia przekracza nawet 150%. To oznacza, że w tym czasie nie ma wolnych miejsc do parkowania, a wielu kierowców krąży po ulicach centrum w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego lub decyduje się zaparkować swój samochód niezgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Dodatkowo w październiku odbyły się kolejne konsultacje dotyczące funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Bytomiu. W badaniu ankietowym wzięło udział ponad 1,1 tys. bytomian, w tym 35% respondentów mieszkających w obszarze SPP. Ponad 55% ankietowanych źle lub bardzo źle oceniła dostępność miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania, dla ponad 30% biorących udział w badaniu remedium na problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego jest rozszerzenie obszaru SPP, m.in. o tereny znajdujące się w sąsiedztwie bytomskich szpitali czy też o tereny bezpośrednio graniczące z obszarem strefy. Za poszerzeniem obszaru strefy przy Szpitalu Specjalistycznym nr 2 byli głównie mieszkańcy sąsiadujących ulic, m.in.: Batorego, Chrzanowskiego, Ligęzy, Estraichera, Kolejowej, Pułaskiego, Olejniczaka. Spora liczba mieszkańców ul. Sokoła, Matejki czy Korfantego wskazała także na potrzebę poszerzenia strefy o rejon zamieszkałych przez nich ulic.

Źródło: UM Bytom